Persondatapolitik

Vilkår for dig og dine behandlinger hos SNOWFUN Klinik

Velkommen til SNOWFUN Klinik. Vi værner om vores klienter. I forbindelse med dine nuværende eller kommende behandlinger er det relevant og nødvendigt, at vi noterer og beholder vigtige oplysninger om dig og dit behandlingsforløb hos os.
Når du booker en tid til behandling, specialindlæg eller anden form for konsultation giver du samtykke til, at vi må undersøge og behandle dig.

Hvilke oplysninger opbevarer vi?

I forbindelse med din behandling, uanset om det er osteopati, fysioterapi, special indlæg eller andet, noterer vi oplysninger om dig og din helbredsmæssige tilstand. Dette kaldes journalføring, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage, såfremt din behandler er autoriseret sundhedspersonale.
De eksakte reger kan læses i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen: nr. 1090 28/7 2016.

Bekendtgørelsen kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578

Ud over de helbredsmæssige oplysninger vi noterer, er der mulighed for at vi enten modtager anden relevant information fra anden behandler, din sundhedsforsikring, læge eller andet. Dette kan læses i sundhedsloven kapitel 9 – lige her: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=199871#id0f8196dc-64d3-404e-981f-b31ae4ffa873

Oplysningerne bruges udelukkende for at sikre, at du som klient får den bedste og mest sikker behandling og at de administrative opgaver forbundet til dette, foretages på mest optimale vis.

Vi har desuden pligt til at opbevare dine oplysninger. Vores journalsystem er et online/digitalt SSL krypteret system – altså er der intet fysisk på papir, der figurerer på klinikken.

I forbindelse med forsikringsselskaber har vi også brug for at registrere andre informationer om dig. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f (pr. 25/5 2018 nr. 2 og nr. 7. Læs mere på dette link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=194142

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1). Nye oplysninger er fremkommet pr. 2019 – derfor er denne side under opdatering – dog uden signifikante ændringer.

Vi opbevarer ydermere dine oplysninger, for at kunne kontakte dig hvis din tid skal flyttes på grund af sygdom eller anden akut situation, hvis der er fejl i din booking, prisændringer eller tilbud i klinikken. Denne kontaktform vil altid foregå pr. mail eller telefonisk.

Videregivelse af dine oplysninger

Vi har, qua sundhedsloven, tavshedspligt om din(e) tilstande og forhold. Hvis det er nødvendigt kan det forekomme, at vi udveksler dine helbredsoplysninger internt blandt vores personale. Dette sker kun med dit samtykke og du vil derfor til hver en tid blive spurgt til dette.De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=199871#id0f8196dc-64d3-404e-981f-b31ae4ffa873

Vi har dine oplysninger i 5 år

Din journal opbevares i det tidsrum, der er angivet af STPS (Styrelsen for patientsikkerhed). Dette tidsrum er 5 år fra det seneste notat. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578

I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Dine rettigheder

Du kan få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig. Dette får du ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysningerne i din journal, hvis du skulle mene der er fejl i den. Der kan dog laves tilføjelser. https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=192522

Du har din fulde ret til at bede os om, ikke længere at opbevare detaljer om dig. Når du er 15 år har du ret til at vide, hvad der står i din journal hos sundhedsvæsenet.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors